راهنمای شارژ ریالی حساب از روش وب مانی

روش شارژ ریالی از طریق وب مانی به صورت دستی با خدمات صرافی ها معرفی می کنیم.

* نکته مهم: علی رغم این که حساب شما ارزی می باشد برداشت ریالی امکانپذیر است ، نرخ برداشت به صرافی که برای شارژ استفاده کرده اید، بستگی دارد.

کیف وب مانی شرکت ما: 

Z745623175266

برای شارژ ریالی از طریق وب مانی فقط لازم است کیف شرکت ما در عرصه کیف وب مانی در موقع خرید وب مانی اشاره کرد. همچنین اگر در فرم صرافی عرصه توضیحات وجود است بهتر شماره حساب اشاره کرد. سپس اطلاعات واریزی خود را یا در فرم اشاره کنید (لازم است بخش مالی انتخاب کرد) یا به آدرس payments@cozmo.bet برای ما ارسال نمایید. یعنی مبلغ واریز، نام صرافی، زمان و اطلاعات که خود صرافی بعد از انجام سفارش تحویل می دهد ارسال کرد.  

نمونه 

لیست صرافی های معتبر  :

https://www.dorpay.ir

https://wallet.ir

http://xchiiran.com