راهنمای شارژ ریالی حساب از روش پرفکت مانی

روش شارژ ریالی از طریق پرفکت مانی به صورت دستی با خدمات صرافی ها معرفی می کنیم.

* نکته مهم: علی رغم این که حساب شما ارزی می باشد برداشت ریالی امکانپذیر است ، نرخ برداشت به صرافی که برای شارژ استفاده کرده اید، بستگی دارد.

حساب پرفک مانی شرکت ما: 

U13480911

برای شارژ ریالی از طریق پرفکت مانی فقط لازم است حساب شرکت ما در عرصه حساب (اکانت) پرفکت مانی  در موقع خرید پرفکت مانی اشاره کرد. همچنین اگر در فرم صرافی عرصه توضیحات وجود است بهتر شماره حساب اشاره کرد. سپس اطلاعات واریزی خود را یا در فرم اشاره کنید (لازم است بخش مالیی انتخاب کرد) یا به آدرس payments@cozmo.bet برای ما ارسال نمایید. یعنی مبلغ واریز، نام صرافی، زمان و اطلاعات که خود صرافی بعد ازز  انجام سفارش تحویل می دهد ارسال کرد.  

نمونه

لیست صرافی های معتبر  :

https://www.dorpay.ir

https://exchanging.ir

pm4ir.com